Skip to main content

รายละเอียดสินค้า กระทะเหล็กหล่อ ตาตีมือ ขนาด 25 CM ก้นแบน

โปรโมชั่นสินค้า

กระทะเหล็กหล่อ ตาตีมือ

ขนาด 25 CM ก้นแบน

เฉพาะ ตัวกระทะเปล่า ราคาพิเศษ 690 บาท ค่าจัดส่งฟรี

โปรโมชั่น พิเศษ

สิ่งที่ได้ กระทะเหล็กหล่อ ตาตีมือ ขนาด 25 CM ก้นแบน

พร้อมให้เลือก  ตะหลิวเหล็กหล่อ หรือ ฝาไม้ปิดกระทะ อีก 1 ชิ้น

ราคาพิเศษ 890 บาท ค่าจัดส่งฟรี

โปรโมชั่น เซต

สิ่งที่ได้ กระทะเหล็กหล่อ ตาตีมือ ขนาด 25 CM ก้นแบน

แถมฟรี  ตะหลิวเหล็กหล่อ และ ฝาไม้ปิดกระทะ

ราคาพิเศษ 990 บาท ค่าจัดส่งฟรี