Skip to main content

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

วันที่สินค้ารับประกัน

การรับประกันเริ่มนับจากวันที่ได้รับสินค้า มีผลเฉพาะในประเทศที่จำหน่ายเท่านั้น

ความครอบคลุมของการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าครอบคลุม เฉพาะข้อบกพร่องจากการผลิตหรือการประกอบสินค้าจากโรงงาน ร้านค้าจะไม่รับประกันสินค้าที่เสียหายจากการที่ท่านไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำในคู่มือที่แนบไปเด็ดขาด รวมถึงการทำให้บุบสลายเนื่องจากการรทดลอง การนำไปสาธิต และการสึกหรอตามระยะเวลาจากการใช้งาน

สินค้าที่รับได้เกิดความเสียหายจากการจัดส่ง

หากสินค้าของท่านเกิดความเสียหายจากการจัดส่ง แล้วอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ท่านสามารถส่งสินค้าผู้จำหน่ายได้โดยบรรจุหีบห่อผลิตภัฑ์ให้เรียบร้อย แล้วเขียนชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่ เบอร์โทร และเขียนสาเหตูที่ส่งคืนว่าเป็นเหตุใด พร้อมแนบบัตร รับประกันสินค้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่